APOLLO AWE 713

  • ویژه بیل مکانیکی های چرخ لاستیکی
  • طراحی ویژه آج این تایرها باعث افزایش تماس با سطح زمین و قابلیت چنگ زنی بالا شده است
  • ساختار نایلونی مستحکم آن باعث ظرفیت تحمل بار بالا برای این تایرها شده است