APOLLO ASR 614

  • عمق آج بالای این تایر باعث افزایش قابلیت چنگ زنی در خارج از جاده شده است
  • شیارهای روی آج عریض طراحی شده و باعث تمیز ماندن شیارهای آج می شود
  • بدنه نایلونی مستحکم این تایرها باعث افزایش مقاومت در برابر پنچری شده است
  • استفاده از کامپاند مقاوم در برابر سایش و برش در این تایرها باعث افزایش طول عمر آنها شده است