APOLLO ARG 217

  • طراحی شده برای انواع گریدر
  • گل های آج به نحوی طراحی شده تا شیارهای تایر تمیز مانده و قابلیت چنگ زنی تایر افزایش یابد
  • کامپاند به کار رفته در آج این تایر باعث افزایش مقاوت در برابر سایش و برش و در نتیجه افزایش طول عمر تایر شده است
  • ساختار بدنه و طوقه این تایر مستحکم طراحی شده است در نتیجه ظرفیت باربری بالایی دارد