همکاری با ما

بی تردید در دنیای پر چالش امروزی سرمایه انسانی توانمند و متعهد، وجه تمایز و ابزار مهم استراتژیک سازمان ها بشمار می آید. به همین دلیل است که شرکت های پیشرو و مسافر تعالی، همواره بر موضوع جذب استعدادها و افراد شایسته، تاکید فراوان داشته و در صدد ربودن گوی سبقت از رقبا هستند. شرکت گسترش تجارت تایر خاورمیانه نیز با همین رویکرد، مشتاقانه پذیرای داوطلبانی است که به دنبال پیشرفت شغلی و حرفه ای هستند.

اگر این مشخصه ها را در خود یافته اید، بی شک به جمع خانواده ی ما خواهید پیوست و از همکاری در فضایی دوستانه لذت خواهید برد.

[contact-form-7 id=”13268″]