کارفرمای محترم  به منظور بهبود مستمر در ارائه خدمات ومحصولات لطفا ارزیابی ذیل را تکمیل فرمایید.  این فرم تنها برای آگاهی از میزان رضایت مشتریان شرکت گسترش تجارت تایر خاور میانه تنظیم شده است.

[wpforms id=”13482″]